MAŁŻEŃSTWO

Katechizm Kościoła Katolickiego definiuje małżeństwo jako przymierze "przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa"[1]. Chrześcijańskie małżeństwo jest więc pojednaniem dwojga osób, które na mocy autorytetu Pisma, tworzą związek dozgonny i nierozerwalny.

Kościół katolicki praktykuje małżeństwo trwające "póki śmierć ich nie rozłączy", podkreśla jednak wieczny charakter duchowej wspólnoty i miłości między małżonkami, która w przyszłym wieku ma osiągnąć swoją pełnię

stat4u